Het gedrag van de hond

15 feb 2024

Omdat het begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van onze hond de nodige aandacht verdient, zullen we enige artikels wijden aan dit fenomeen. Eerst en vooral zullen we best de term gedrag even definiëren.

Hondengedrag

De term gedrag: “gedrag verwijst naar de acties of de reacties van een voorwerp of een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de omgeving”. Het gedrag kan bewust of onbewust, openlijk of heimelijk en vrijwillig of onvrijwillig zijn. Over het algemeen hebben de organismen met complexe zenuwstelsels een grotere capaciteit om nieuwe reacties te leren en zo hun gedrag aan te passen. Onze honden kunnen via een leerproces hun gedrag aanpassen, dus…

Normaal gedrag, ongebruikelijk gedrag, aanvaardbaar gedrag en onaanvaardbaar gedrag

Het gedrag van honden (en andere organismen of zelfs mechanismen) valt binnen een waaier van algemeen (normaal) gedrag, ongebruikelijk gedrag (zonderling), aanvaardbaar gedrag en onaanvaardbaar gedrag. Het is wel de bedoeling dat het gedrag van onze trouwe vriend niet storend is. Dit in goede banen leiden vereist uiteraard kennis en inzicht van de soort. Het dierlijk gedrag wordt bestudeerd in de vergelijkende psychologie, ethologie of gedragsbiologie, gedragsecologie en sociobiologie. Dit is echter voornamelijk het probleem van instructeurs hondentraining of aanverwanten, dus laten we het simpel houden en kijken hoe we dit als hondeneigenaar dagelijks in goede banen kunnen leiden.

Het gedrag van honden in goede banen leiden

Er zijn verschillende factoren die ons eindresultaat -een goed functionerende hond- kunnen bepalen. Dit gewenst resultaat vereist wel degelijk een inspanning van de baas, want onze maarschappij is per slot van rekening verre van hondvriendelijk. Maar wat bepaalt nu dat o zo belangrijke eindresultaat? Dit blijken heel wat factoren te zijn: keuze van een goede fokker, de raskenmerken, het persoonlijkheidstype van de hond en de baas en een juiste interne en externe socialisatie. In een volgende artikelenreeks zullen we ieder aspect apart toelichten….

Eddy Veugen
hsnatteneuzen.com

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *